INTRASTAT

Intrastat zachycuje pohyb zboží v rámci Evropské unie, kdy povinnost k vykazování údajů vzniká při překročení tzv. asimilačního prahu, který pro odeslání i přijetí zboží činí 8 milionů Kč.

SomaD pro klienty zajistí:

- kompletní zpracování a odeslání hlášení o intrakomunitárním obchodu

- sledování hodnotových limitů přijímaného a odesílaného zboží

- podání příležitostného hlášení

- zastoupení při správním řízení s CÚ

- poradenskou činnost