O nás

Obchodní společnost SomaD s.r.o. se specializuje na poskytování odborných celních služeb. Statistické hlášení - Intrastat ( pohyb zboží po EU )  celního odbavování zboží pro dovoz, vývoz, tranzit a režimů s hospodářským účinkem při obchodování se třetími zeměmi, tedy mimo rámec Evropské unie.

Vzhledem k dlouholeté praxi naší společnosti v celní problematice jsme schopni poskytovat v této oblasti komplexní služby včetně přebírání zajištění celního dluhu za svého klienta. Ze zaměření naší firmy vyplývá neustálé sledování právních předpisů, samozřejmě v návaznosti na daňové předpisy. Dokážeme operativně reagovat i na rozsáhlé změny, které v této oblasti dost často probíhají.

Odbornost naší firmy potvrzují i skutečnosti, že disponujeme globálními zárukami a povoleními na zjednodušené postupy. Odbavení pro naše klienty probíhá na základě elektronické komunikace s celními úřady, a to jak ve vývozu, tak i v dovozu, kdy klienti mají bezprostředně uvolněné zboží a clo hradí v 10-ti denní lhůtě běžným bankovním převodem.

Tým našich kvalifikovaných pracovníků je připraven ujmout se řešení Vašich problémů a zpracovat optimální režim pohybu zboží mezi Vaší firmou a Vašimi odběrateli a dodavateli.

V současnosti máme více než 50 aktivních klientů.

Kontaktujte nás  ❯